Naše škola získala v letošním roce finanční dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je podpora předškolního a školního vzdělávání.

Projekt bude probíhat dva roky a celková částka 860 780 Kč bude využita v MŠ a ZŠ. Z finančních prostředků tak budeme hradit především práci školního psychologa, dále projektové dny nebo odborně tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ.

sablony III