Aktuality

Aktuality

Základní škola a mateřská škola Proseč ve spolupráci s organizací NIDV Vás srdečně zvou na informační seminář

Základní škola a mateřská škola Proseč ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Vás srdečně zvou na akci

Celoroční projekt dětí, žáků a učitelů ZŠ a MŠ Proseč k obnově prosečského kroje v roce 2019

Informace o přijímacím řízení na SŠ 2019.

Celý pedagogický sbor a všichni pracovníci Základní školy a mateřské školy Proseč přejí všem  

Srdečně Vás zveme na koncert:

Srdečně vás zveme na vánoční koncert PS DUHA,

Základní škola a mateřská škola Proseč ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Vás srdečně zvou na besedu

Zveme všechny rodiče na členskou schůzi Spolku rodičů.

Zveme Vás na promítání filmu A Plastic Ocean pod záštitou Greenpeace ČR a ponořte se do hlubin oceánu.