Termín a způsob předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

  • Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se budou účastnit výuky prezenčně ve škole, obdrží výpis vysvědčení za 1. pololetí ve škole ve čtvrtek 28. ledna 2021.
  • Ostatní žáci obdrží výpis vysvědčení při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
  • Všichni žáci i zákonní zástupci žáků naší školy si mohou pololetní hodnocení zobrazit od 28. ledna v elektronické žákovské knížce (pololetní klasifikace).
  • Náhradní termín pro hodnocení žáků, kteří nemohli být z některého předmětu hodnoceni na konci prvního pololetí je stanoven na 24. března 2021. O dalších podrobnostech a náležitostech tohoto náhradního hodnocení budou žáky a jejich zákonné zástupce, kterých se to týká, informovat vyučující příslušných předmětů.
  • Opatření obecné povahy č.j. MSMT-46545/2020-1 (termín předání vysvědčení) - PDF