Příprava na nový školní rok

Seznamy pomůcek, které je potřeba si připravit pro nový školní rok 2020/2021 v naší základní škole:

Sešity a pomůcky pro 1. stupeň

Sešity a pomůcky pro 2. stupeň

V seznamech jsou uvedené pouze věci, které si pořizují sami žáci.

Firma Ergotep připravila ve spolupráci s námi pro žáky 2. stupně balíčky sešitů. Je možné si je koupit v prodejním centru firmy Ergotep.