Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku rodičů,

která se koná ve středu 2. 10. 2019 v 16 hod. v učebně fyziky 2. stupně.

Program:

  • informace o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2018/2019 a jejich odsouhlasení
  • volba vedení Spolku (volí Výbor ze svých členů) a volba tříčlenné kontrolní komise
  • rozhodnutí o výši a splatnosti členského příspěvku Spolku
  • plány Spolku na tento školní rok, plánované výdaje v tomto školním roce a různé

Spolek rodičů hraje v životě školy důležitou roli, proto žádáme rodiče, aby k dané problematice přistoupili zodpovědně a aktivně. Další informace viz http://www.zsprosec.cz/rodice/srpds.

Členské schůze Spolku rodičů se zúčastní též vedení školy a pedagogové. Po členské schůzi Spolku je možné s vedením školy a s pedagogy pokračovat ve schůzce, kde bude na programu zejména zodpovězení nejrůznějších dotazů. Využijte, prosím, této příležitosti, a pokud je něco, s čím máte problém, potřebujete něco objasnit, něčemu nerozumíte, co, jak a proč ve škole děláme nebo naopak neděláme, tak se neváhejte přijít zeptat. Budeme Vám plně k dispozici.

Eva Prášková (za Spolek rodičů), Mgr. Pavlína Herynková (za školskou radu), Mgr. Josef Roušar (za vedení školy)