Soutěž v sólovém zpěvu regionálních písní

Pravidla a organizační zajištění soutěže:

 1. Soutěž má pět kategorií.
 2. Soutěží se v sólovém zpěvu lidových písní.
 3. Žáci budou zpívat písně z okolí Proseče, Hlinska (středního Horácka) a Polabí (písničky souboru Karmazín).
 4. Každý účinkující si připraví dvě písně.
 5. Jedna píseň bude s nástrojovým doprovodem a druhá bez doprovodu.
 6. Doprovod může být vlastní nebo ho zajišťuje kamarád, spolužák, sourozenec, rodič, v odůvodněných případech i pedagogický pracovník.
 7. V třídním kole žáci předvedou svá vystoupení spolužákům a učitel HV (VH) určí postupující do školního výběrového kola.
 8. Třídní kola proběhnou do konce března.
 9. Školní výběrové kolo proběhne 29. 3. 2019, a to zvlášť na 1. stupni a zvlášť na 2. stupni. Účastníci obdrží vyjádření poroty následující den po výběrovém kole.
  Spádové školy si toto výběrové kolo zajistí samy a postupující interprety nahlásí ZŠ Proseč do 6. 4. 2019.
 10. Počet postupujících z každé kategorie do veřejné soutěžní přehlídky určí porota.
 11. Porotu ve výběrovém i finálovém kole tvoří: zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Proseč, tři učitelky HV (VH) ZŠ a MŠ Proseč, zástupce ZUŠ, zástupce Spolku rodičů případně žáků.
 12. Veřejné kolo proběhne ve čtvrtek 11. 4. 2019 formou soutěžní přehlídky v Sokolovně v Proseči od 17:00 hod.
 13. Finanční náklady spojené s akcí uhradí Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Proseč.
 14. Účastníci veřejné přehlídky získají ocenění a diplomy. Výsledky budou vyhlášeny na konci přehlídky.
 15. Porota si vyhrazuje právo některé místo neudělit nebo umístit na jedno místo více soutěžících.
 16. Soutěž je nepostupová. Úspěšné děti se mohou zúčastnit soutěže Zpěváček vysočiny.
 17. Veřejnost bude o akci i o výsledcích informována tiskem, plakáty, pozvánkami, obecním rozhlasem, ...
 18. Porota bude hodnotit body 1 - 5, celkový počet nejvíce získaných bodů je tedy 30. Porota může udělit navíc bonusové body, např. za umělecký dojem, hudební doprovod či naopak za zpěv bez doprovodu apod.
 19. Porota hodnotí znalost textu, interpretaci, intonaci, pohyb, celkový dojem.

Zobrazit plakát - KOMPLETNÍ propozice.

2018 2019 mikroklima