Zveme všechny rodiče na členskou schůzi Spolku rodičů.

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku rodičů, která

se koná ve středu 31. 10. 2018 v 15:30 hod. ve 4. třídě 1. stupně.

Program:

  • odsouhlasení změn Stanov Spolku (navržené změny jsou zveřejněny na http://www.zsprosec.cz/rodice/srpds)
  • informace o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018 a jejich odsouhlasení
  • volba vedení Spolku (volí Výbor ze svých členů) a volba tříčlenné kontrolní komise
  • rozhodnutí o výši a splatnosti členského příspěvku Spolku
  • plány Spolku na tento školní rok, plánované výdaje v tomto školním roce a různé.

Spolek rodičů hraje v životě školy důležitou roli, proto žádáme rodiče, aby k dané problematice přistoupili zodpovědně a aktivně. Další informace a návrh úprav Stanov Spolku viz http://www.zsprosec.cz/rodice/srpds.

Po skončení členské schůze Spolku rodičů, cca v 16 hod., je možné pokračovat ve schůzce s vedením školy,
kde bude na programu zejména zodpovězení nejrůznějších dotazů. Využijte, prosím, této příležitosti, a pokud je něco, s čím máte problém, něco jste slyšeli a chcete to objasnit, něčemu nerozumíte, co, jak a proč ve škole děláme nebo naopak neděláme, tak se neváhejte přijít zeptat. Vedení školy Vám bude plně k dispozici.

Mgr. Josef Roušar (za vedení školy),
Mgr. Pavlína Herynková (za školskou radu),
Mgr. Olga Klímová (za Spolek rodičů)