se koná ve čtvrtek 5. dubna 2018 13:30 – 18:30 hodin na 1. stupni základní školy v Proseči

do 1. třídy pro školní rok 2018/2019.

K zápisu zveme:
- všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012,
- všechny děti, kterým byl v roce 2017 odložen začátek školní docházky,
- případně děti mladší (narozené do konce června 2013), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře (tzn. oba dokumenty).

Předložení těchto vyjádření je nutné již při zápisu.

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Současně se bude předběžně zjišťovat, zda dítě bude navštěvovat školní družinu.

Všechny potřebné dokumenty a další podrobné informace najdete v sekci Dokumenty / Ke stažení.