V rámci kampaně Celé Česko čte dětem se naše škola i letos zapojila do "Týdne čtení dětem v ČR", a to hned dvěma akcemi:

1) Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

  • pondělí 5. 6. 2017
  • 12:00 - 13:30 hod.

Beseda se známou spisovatelkou, autorkou knih pro děti a mládež Ivonou Březinovou. Rozhovor redakční rady školního časopisu Šotek, v rámci besedy proběhne autogramiáda jejích knih a četba krátkých ukázek.

 

2) Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského

  • pondělí 5. 6. 2017
  • od 8:00 hod.

Autorské čtení pro Rytíře řádu čtenářského aneb „Napsali jsme pro vás pohádky“ (Žáci 2. třídy byli letos slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského - na MěÚ v Proseči.)

Žáci 9. A, 9. B napsali vlastní pohádku a doplnili ji ilustracemi. Žáci 9. roč. spolu s učitelem vybrali 2 – 3 pohádky, které budou žákům 2. ročníku přečteny. Po každé přečtené pohádce mají děti z 2. třídy stručně převyprávět, oč v pohádce šlo, říci, jestli se jim pohádka líbila, které postavy si zapamatovaly... 

Žáci 9. ročníku sborníček dětem předají s tím, že až si všechny pohádky přečtou a nakreslí k nim obrázky (budou vystavené ve třídě), pozvou autory pohádek na výstavu ilustrací a na četbu vybraných pohádek, kterou si předem připraví. Toto setkání se uskuteční do 15.6. 2017. 

Každý žák 2. třídy napíše jednu až dvě věty - své dojmy, nakreslí, namaluje ilustraci k některé z pohádek. Nejlepší práce budou zveřejněny ve školním časopise. Žáci 9. ročníku připraví zprávu do školního časopisu Šotek i Prosečského zpravodaje.

Po uskutečnění autorského čtení zveřejníme sborník pohádek také na webových stránkách naší školy v sekci Pohádky pro Rytíře

2017 05 cele cesko cte detem m

Prezentace projektů na webových stránkách Celé Česko čte dětem:

Beseda se spisovatelkou I. Březinovou

Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského