se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 13:30 – 18:30 hodin ve 4. a 5. třídě základní školy v Proseči

do 1. třídy pro školní rok 2017/2018.

K zápisu zveme:
- všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011,
- všechny děti, kterým byl v roce 2016 odložen začátek školní docházky,
- případně děti mladší (narozené do konce června 2012), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře (tzn. oba dokumenty).

Předložení těchto vyjádření je nutné již při zápisu.

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Současně se bude předběžně zjišťovat, zda dítě bude navštěvovat školní družinu.

Všechny potřebné dokumenty a další podrobné informace najdete v sekci Dokumenty / Ke stažení.