Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Vás zveme na setkání s rodiči, přáteli školy a odborníky z oblasti vzdělávání

na téma: 

Překonávání obtíží dětí ve vzdělávání a zapojení v kolektivu

Patříte k rodičům, kteří vnímají školu jako přirozenou a důležitou součást komunitního života?

  • Je Vaše dítě „jiné“?
  • Má Vaše dítě obtíže ve vzdělávání?
  • Víte, kde hledat pomoc?

Pokud jste odpověděli ano, pravděpodobně Vás potěší následující oznámení.

Základní škola a mateřská škola Proseč připravuje na jaro a nadcházející dva školní roky cyklus společných setkání rodičů, přátel školy a odborníků z oblasti vzdělávání, v rámci nichž budou mít rodiče možnost diskutovat o nejrůznějších tématech týkajících se vzdělávání dětí. Škola tak navazuje na předchozí aktivity pro rodiče a také značku Rodiče vítáni, kterou jsme jako škola otevřená rodičům získali roku 2014.

První setkání proběhne již v úterý 14. 3. 2017 od 15.30 do 17.00 hod v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Proseč a bude věnováno potřebám dětí v souvislosti s obtížemi ve vzdělávání. Navazující setkání je plánováno na úterý 4. 4. 2017 ve stejném čase.

Jako hosté budou na jednotlivé rodičovské akce přizváni mj. pracovníci z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra, regionálních neziskových organizací a další odborníci přes jednotlivá vzdělávací témata, jako jsou například poruchy učení, poruchy chování, překážky v učení způsobené zdravotním handicapem dítěte či sociálním znevýhodněním apod.

Společně otevřeme otázky, které nás ve vztahu ke vzdělávání dětí aktuálně trápí nebo zajímají, ať už se jedná o zápisy do prvních tříd, zvládání školních nároků, začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu nebo možnosti efektivní komunikace mezi rodinou a školou.

Setkání rodičů pořádáme v rámci projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků (2016-2019) hrazeného z prostředků OP VVV.

Všichni jste srdečně zváni.

logo clovek v tisni