Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili na preventivní vyšetření zraku pomocí přístroje Plusoptix S09.

Přístroj dokáže odhalit příčiny zrakových vad u dětí již od šestého měsíce jejich věku. V Pardubickém kraji od roku 2010 probíhá plošná zraková prevence v mateřských školách. Děti, které navštěvují mateřskou školu, jsou s předchozím souhlasem rodičů automaticky vyšetřeny ve své MŠ.

Preventivní vyšetření zraku v naší MŠ bude probíhat v úterý 28. března od 8.30 hod. 

Vyšetření zraku je bezplatné, zrakovou prevenci dětem plně hradí Ergotep.

V případě zájmu vyplňte formulář „Souhlasu se zrakovým screeningem“ a v den zrakové prevence přineste zdravotní průkazy Vašich dětí.

 2017 02 zrak scr 

Informace o průběhu vyšetření se dočtete na plakátu Zrakový screening.