pondělí 17. dubna 2023 od 13:30 do 18:00

DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2023/2024 proběhne v pondělí 17. dubna 2023 od 13:30 do 18:00 na 1. stupni ZŠ Proseč.

K zápisu se dostaví děti, které:

  • dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2023,
  • v roce 2022 měly odložený začátek školní docházky,
  • dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2023 do 30. června 2024 a zákonní zástupci podají žádost o jeho přijetí.

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince 2017 je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2018 je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Předložení těchto dokumentů je nutné již při zápisu.

 

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu)
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
  • při žádosti o odklad školní docházky doporučení lékaře a školského poradenského zařízení

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání i žádost o odklad školní docházky najdete na webových stránkách školy.

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá ředitelku školy o náhradní termín.

 Plakát v PDF

Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy