Vážení rodiče,

blíží se začátek 2. pololetí a možnost ukončit/zahájit docházku do nepovinných předmětů, kroužků a Koumáků. Informace k nepovinným předmětům a kroužkům naleznete na webových stránkách školy, informace ke Koumákům (včetně přihlášky) zde

Pokud mají děti zájem o

  • ukončení docházky - je třeba donést zákonným zástupcem podepsaný lísteček s žádostí o ukončení k 31. 1. 2023 a odevzdat ve sborovně 1. / 2. stupně 
  • zahájení docházky - je třeba do si vytisknout formulář nepovinné předměty, kroužky nebo si ve sborovně 1. / 2. stupně vyzvednout přihlašovací formulář a odevzdat do 27. 1. 2023

 

Počítejte prosím s tím, že kapacita zájmových útvarů je omezená a nemůžeme zaručit přijetí všech uchazečů.

 

Informace k platbám za kroužky:

Poplatek za kroužky lze platit prostřednictvím účtu na každé pololetí, a to vždy do 15. dne po zahájení kroužku v daném pololetí, nebo jednorázově na celý školní rok. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, je dítě z kroužku automaticky vyloučeno. 

Školné za robotický a technický kroužek je z důvodu nemoci pana učitele snížen o 100,-Kč, to znamená, že doplatek za 2. pololetí je 300,-Kč pro žáky, kteří se přihlásí na tyto kroužky od 2. pololetí zůstává školné 400,-Kč.
 

Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby začíná číslem X (což je číslo uvedené v tabulce pro každý kroužek) a dále pokračuje stejným číslem jako je variabilní symbol pro platby za obědy. 

Připomínám možnost pojištěnců VZP (a možná i dalších pojišťoven) čerpat příspěvek na pravidelné pohybové aktivity. Podrobné informace naleznete na webových stránkách vašich pojišťoven.