Informace o přijímacím řízení na SŠ 2017 a o kariérovém poradenství.

Informace jsou ke stažení ve dvou následujících dokumentech:

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Kam na školu? Studovat? Vyučit se?

Mgr. Alena Zvárová, výchovná poradkyně