INFORMACE K ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ

Zahájení výuky nepovinných předmětů: 
- v týdnu od 26. 9. 2022: pěvecké sbory, Školní časopis, Sportovní hry
- v týdnu od 3. 10. 2022: Náboženství katolické
Zahájení výuky kroužků: 
- v týdnu od 26. 9. 2022: Prosečský dřeváček, Sportovní a pohybové hry, Florbal, Hasičský kroužek a Taneční skupina MitriX
- v týdnu od 3. 10. 2022: Kroužek keramiky 
- od listopadu 2022 (termín bude upřesněn): Kroužek technických dovedností a her, Robotický kroužek (cena bude snížena podle začátku výuky kroužku- ten bude ještě upřesněn)
ZMĚNY!!!
Z důvodu velkého počtu zájemců musíme rozdělit kroužek Sportovní a pohybové hry takto:
1. - 3. třída v čase 13:45 - 14:30 a 4. - 5. třída v čase 14:35 - 15:20

Z důvodů malého počtu zájemců se v letošním roce neotevře: Nohejbal pro pokročilé a Kroužek technických dovedností a her pro 3. tř. (v případě zájmu o zařazení do skupiny 4. - 5. tř. kontaktujte koncem října Mgr. Pavla Stodolu)

Podmínkou pro možnost navštěvovat kroužky je kromě vyplněné přihlášky také zaplacení kroužku do 15. pracovních dnů od zahájení jeho výuky.
Platbu zasílejte s variabilním symbolem pro daný kroužek, který je uveden pod písmenem “x” v Informacích ze školy - Kroužky - cena za pololetí. Účet pro zasílání plateb je 1145245329/0800.