COVID VE ŠKOLÁCH
KDO O ČEM ROZHODUJE?

 

 • Nošení roušek a další protiepidemická povinná
  opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž
  mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.
 • Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají 
  nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano. 

 • Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.

 • Za ukončení karantény, ať již PCR testem 
  nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný 
  rodič - nikoli škola, ta při návratu děti 
  nekontroluje. 

 • V případě, že je dítěti nařízena karanténa, 
  potvrzení o OČR vydává dětský lékař, nikoli škola.

 • Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena 
  karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. 
  Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.

  covid skola uplne foto

Zobrazit jako PDF