Vážení rodiče,

 

vzhledem k epidemiologické situaci na naší škole a neúnosnosti dalších neočekávaných karantén, omezení a ohrožení nákazou v rodinách jsme se rozhodli otestovat naše žáky a zaměstnance. Po odborných konzultacích jsme se rozhodli pro PCR test neinvazivní metodou. Odběr se provádí samotestem pomocí neběleného a chemicky neošetřeného tampónku, který se vloží do úst a poté se vrátí do odběrové zkumavky, viz PCR test. Testy budou provedeny zdarma v rámci testování podporovaného státem.

Testování proběhne během první vyučovací hodiny ve čtvrtek 7. a 14. 10. 2021.

 

Žákům bude v úterý 5. 10. ve škole rozdán informovaný souhlas s provedením testů. Prosím o jeho vyplnění a zaslání zpět do školy, nejlépe hned druhý den, nejpozději ve čtvrtek ráno. Výsledky by nám měly být známy během pátku, popř. v sobotu. V případě pozitivního výsledku vás budeme neprodleně kontaktovat a informovat o dalším postupu. V případě negativního výsledku vás kontaktovat nebudeme.

 

Žákům, kteří mají potvrzení o prodělání Covid-19 během letošního září, test dělat nebudeme. Testovat se nemusí ani žáci, kteří prodělali covid v posledních 180 dnech nebo jsou očkovaní (na obojí je třeba mít ve škole doklad). Necháme však na zvážení rodičů, zda děti budou chtít testovat nebo ne- jak jsme se sami přesvědčili, ani jedna z výše uvedených možností není 100% “pojistka” proti Covid-19. Pokud je žák nemocný a máte zájem o provedení testu, kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy.

 

Věříme, že plošným testováním zabráníme dalšímu šíření nemoci a budeme moci spokojeně chodit do školy.

 

Předem děkuji všem zákonným zástupcům za spolupráci. 

 

Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte se obrátit na vedení školy.