Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021:

Od 8. června 2021 žáci a pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky ve třídě mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (roušku či respirátor).

Při ostatních aktivitách ve škole (např. přestávky, příchod a odchod ze třídy, pohyb po společných prostorách školy) povinnost nosit roušku či respirátor zůstává.