Školní rok 2017/2018:

Mgr. Ivana Košňarová

tel.: 469 321 077 – sborovna 1. stupně, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba: úterý 9:00 - 16:00, čtvrtek 7:30 - 14:00

Konzultace pro rodiče: úterý 14:30 – 16:00 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě)

Konzultace pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě v rámci pracovní doby

Náplň práce - školní psycholog:

 • komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci,
 • se podílí na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence,
 • koordinuje poradenské služby mimo školu a spolupracuje s odborníky v jiných zařízeních (PPP, SPC, SVP), dále s lékaři, s psychiatry, se sociálními pracovníky, s pracovníky v krizových centrech,
 • zabývá se diagnostikou při vzdělávacích a výchovných problémech žáků, provádí depistáž specifických poruch učení, zajišťuje diagnostiku a depistáž žáků nadaných,
 • podílí se na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zajišťuje prevenci školního neúspěchu žáků a podporuje dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání,
 • podílí se na kariérovém poradenství žáků,
 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro rodiče žáků nebo jejich zákonné zástupce,
 • poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce,
 • svým působením na škole ovlivňuje práci učitelského sboru a tím trvale přispívá k proměně sociálního klimatu školy,
 • poskytuje konzultace a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům.