V 8. a 9. třídě si žáci vybírají volitelné předměty. Každý si vybírá dva, které jsou pro něho potom povinné, a je z nich hodnocen na vysvědčení. Letos si žáci vybrali následující předměty:
8. třída: Domácnost, Informatika
9. třída: Ekologie, Konverzace z anglického jazyka
8. + 9. třída dohromady: Psaní na počítači, Technická praktika, Matematický seminář