Základní informace

 • Spolek je dobrovolnou organizací a je právnickou osobou.
 • Spolek je zapsaným spolkem, podřízeným úpravě spolků dle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
 • Fungování a činnost Spolku upravují STANOVY, které byly odsouhlaseny na Členské schůzi 4. října 2017.
 • Spolek má vlastní bankovní účet a spravuje fond příspěvků.
 • Členství a činnost ve spolku je dobrovolná.

Členské příspěvky 2017/2018:

 • Výše příspěvku byla odsouhlasena na Členské schůzi 4. října 2017 a činí 200,- Kč na rodinu.
 • Pokud do školy chodí více dětí z jedné rodiny, je možné zaplatit příspěvek i na další dítě v libovolné výši.
 • Příspěvek je splatný do 6. 11. 2017.
 • Zaplacením členského příspěvku se na školní rok 2017/2018 stáváte členy Spolku.
 • Vybrané peníze budou použity v souladu se Stanovami ve prospěch dětí členů Spolku - žáků ZŠ Proseč (např. kulturní a sportovní akce školy, doprava na akce, odměny žákům ad.).

Činnost spolku:

 • spolupráce při organizaci školních akcí, příp. při výuce,
 • organizační, příp. materiální podpora školních zájmových aktivit dětí,
 • přispívání škole dobrovolnou pomocí - materiální, finanční, věcnou,
 • pořádání menších akcí společenského, kulturního, sportovního nebo sociálního rázu,
 • informování vedení školy o rodičovských námětech a připomínkách,
 • příp. vlastní projekty.