Školní rok 2018/2019:

V tomto školním roce v naší škole speciální pedagog NENÍ.

Některé činnosti speciálního pedagoga bude vykonávat školní psycholog.

 

Náplň práce - školní speciální pedagog:

  • Individuální péče o žáky – diagnostika, konzultace a poradenství, intervence, prevence.
  • Skupinová práce se žáky – diagnostika, prevence a intervence.
  • Individuální konzultace pro rodiče a zákonné zástupce.
  • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky.
  • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení a s ostatními dotčenými odborníky.
  • Poskytnutí krizové intervence v případě výskytu závažné situace, která nesnese odklad.