Během 2. pololetí školního roku 2020/2021 se žáci 8. a 9. ročníku v rámci volitelného předmětu informatika seznamovali se základy tvorby webu pomocí HTML a CSS. Tvořili webové stránky o zvířeti nebo na jiné, vlastní téma, např. citáty. 

Ukázky webů žáků 2021 (Rajce.net)

Další informace o tvorbě těchto webů (zsprosec.cz)


V 2. pololetí školního roku 2017/2018 žáci 8. třídy v hodinách volitelné informatiky tvořili weby o zvířeti. Vytvářeli je přímo pomocí zdrojového kódu. Učili se základy HTML5 a kaskádových stylů CSS3.


Ve školním roce 2015/2016 si žáci 8. třídy v rámci volitelného předmětu informatika vytvářeli svoje webové stránky.