Školní rok 2022/2023

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 8. B. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Matematika  Mgr. Jana Čejková
Anglický jazyk  Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Dějepis Bc. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Karla Nováková
Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
Chemie Mgr. Šárka Kovářová
Informatika Samuel Mészáros
Přírodopis  Mgr. Andrea Boháčová
Fyzika Mgr. Pavel Stodola
Výchova k hudebnosti Mgr. Lenka Tomášková
Výtvarná výchova Mgr. Milena Tobiášová
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Karla Nováková, Petr Hromádka
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Sportovní hry Petr Hromádka
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová

 


 Minulý školní rok 2021/22

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Matematika  Mgr. Šárka Kovářová
Anglický jazyk  Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Dějepis Bc. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Karla Nováková
Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
Základy informatiky Mgr. Jana Čejková
Přírodopis - chlapci Mgr. Andrea Boháčová
Přírodopis - dívky Mgr. Andrea Boháčová
Fyzika Bc. Vladimír Roček
Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
Výtvarná výchova Mgr. Milena Tobiášová
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Karla Nováková
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Sportovní hry Petr Hromádka
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová
Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová