Školní rok 2023/2024

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 9. B. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk  Mgr. Lenka Tomášková
Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
Matematika Mgr. Jana Čejková
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Dějepis Mgr. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Karla Nováková
Přírodopis Mgr. Petra Hospodková
Fyzika Mgr. Pavel Stodola
Výchova k občanství Mgr. Milena Tobiášová
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Karla Nováková, Petr Hromádka
Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová 
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petr Košńar, Mgr. Milena Tobiášová
Základy ekologie Mgr. Šárka Kovářová
Výtvarná výchova Mgr. Denisa Rychová 
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Volba povolání Bc. Lucie Šibravová
Chemie Mgr. Petra Hospodková
Informatika Samuel Mészáros
Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová