Školní rok 2022/2023

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 9. B. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk  Mgr. Lenka Tomášková
Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Matematika Mgr. Jana Čejková
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Dějepis Bc. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Karla Nováková
Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
Fyzika Mgr. Pavel Stodola
Výchova k občanství Mgr. Petr Košňar
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
Výchova k hudebnosti Mgr. Lenka Tomášková
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petr Košńar, Mgr. Milena Tobiášová
Hudební dílna Mgr. Lenka Tomášková
Výtvarná výchova Mgr. Petr Košňar
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Chemie Bc. Markéta Nováková
Domácnost Mgr. Jana Čejková
Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar
Informatika Samuel Mészáros
Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

 


 

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk  Mgr. Denisa Rychová
Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Matematika Mgr. Pavel Stodola
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Dějepis Bc. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
Přírodopis Mgr. Jan Stodola
Fyzika Bc. Vladimír Roček
Výchova k občanství Mgr. Petr Košňar
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
Hudební dílna Mgr. Lenka Tomášková
Výtvarná výchova Mgr. Petr Košňar
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Chemie Bc. Markéta Binková
Domácnost Mgr. Jana Čejková
Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar
Informatika Mgr. Jana Čejková  
Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová