Školní rok 2022/2023

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 9. A.  

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

 

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk  Mgr. Jana Pavlovičová
Český jazyk  Mgr. Lenka Tomášková
Matematika  Mgr. Jana Čejková
Matematika  Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Chemie Bc. Markéta Nováková
Dějepis Bc. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Karla Nováková
Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
Fyzika Mgr. Pavel Stodola
Výchova k občanství Mgr. Jana Pavlovičová
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petr Košňar, Mgr. Milena Tobiášová
Výtvarná výchova Mgr. Jana Pavlovičová
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Hudební dílna  Mgr. Lenka Tomášková
Sportovní hry Petr Hromádka
Domácnost Mgr. Jana Čejková
Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar 
Informatika Mgr. Jana Čejková  
Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

 


 

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk  Mgr. Jana Pavlovičová
Český jazyk  Mgr. Denisa Rychová
Matematika  Mgr. Pavel Stodola
Matematika  Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Chemie Bc. Markéta Binková
Dějepis Bc. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
Přírodopis Mgr. Jan Stodola
Fyzika Bc. Vladimír Roček
Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
Výtvarná výchova Mgr. Jana Pavlovičová
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Hudební dílna  Mgr. Lenka Tomášková
Sportovní hry Petr Hromádka
Domácnost Mgr. Jana Čejková
Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar 
Informatika Mgr. Jana Čejková  
Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová