Školní rok 2022/2023

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 5. B.  

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Zuzana Nováková
Matematika Mgr. Zuzana Nováková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Nováková
Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
Přírodověda Bc. Vladimír Roček
Pracovní činnosti Bc. Vladimír Roček
Výtvarná výchova Mgr. Zuzana Nováková
Hudební výchova Mgr. Zuzana Nováková
Tělesná výchova Mgr. Zuzana Nováková
Vlastivěda Mgr. Karla Nováková
Základy informatiky Samuel Mészáros
Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá

 


 Minulý školní rok 2021/22

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Zuzana Nováková
Matematika Mgr. Zuzana Nováková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Nováková
Přírodověda Mgr. Jana Čejková
Pracovní činnosti Mgr. Zuzana Nováková
Výtvarná výchova Mgr. Zuzana Nováková
Hudební výchova Mgr. Zuzana Nováková
Tělesná výchova Mgr. Zuzana Nováková
Vlastivěda Mgr. Karla Nováková
Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá