Školní rok 2023/2024

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 4. třídu. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

 

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Zuzana Nováková
Matematika Mgr. Zuzana Nováková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Nováková
Anglický jazyk Martina Nováková
Přírodověda Mgr. Andrea Boháčová
Vlastivěda Mgr. Karla Nováková
Hudební výchova Mgr. Dagmar Smělá
Výtvarná výchova Mgr. Zuzana Nováková
Pracovní činnosti Mgr. Zuzana Nováková
Tělesná výchova Mgr. Zuzana Nováková
Základy informatiky Samuel Mészáros
Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá