Školní rok 2023/2024

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 3. třídu. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Věra Stoklasová
Matematika Mgr. Věra Stoklasová 
Anglický jazyk Mgr. Věra Stoklasová 
Prvouka Mgr. Zuzana Nováková
Pracovní činnosti Mgr. Věra Stoklasová 
Výtvarná výchova Mgr. Věra Stoklasová 
Hudební výchova  Mgr. Věra Stoklasová 
Tělesná výchova Mgr. Věra Stoklasová 
Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá