Školní rok 2022/2023

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 3. třídu. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Dagmar Smělá
Matematika Mgr. Dagmar Smělá
Anglický jazyk Martina Nováková
Prvouka Mgr. Zuzana Nováková
Pracovní činnosti Martina Nováková
Výtvarná výchova Mgr. Denisa Rychová
Hudební výchova  Mgr. Dagmar Smělá
Tělesná výchova Petr Hromádka
Přípravný pěvecký sbor Mgr. Lenka Tomášková

 Minulý školní rok 2021/22

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Dagmar Smělá
Matematika Mgr. Dagmar Smělá
Anglický jazyk Martina Nováková
Prvouka Mgr. Dagmar Smělá
Pracovní činnosti Martina Nováková
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Smělá
Hudební výchova  Mgr. Dagmar Smělá
Tělesná výchova Mgr. Dagmar Smělá
Přípravný pěvecký sbor Mgr. Lenka Tomášková