Školní rok 2022/2023

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 6. B.

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
Matematika Mgr. Jana Čejková
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Přírodopis Petr Hromádka
Zeměpis Mgr. Karla Nováková
Dějepis Mgr. Zdeněk Pecina
Fyzika Bc. Vladimír Roček
Výchova k občanství Mgr. Michaela Karmasová
Hudební výchova Mgr. Andrea Boháčová
Pracovní činnosti Mgr. Petr Košňar
Výtvarná výchova Mgr. Michaela Kadrmasová
Tělesná výchova - dívky Mgr. Romana Pešková
Tělesná výchova - chlapci Petr Hromádka
Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá
Informatika Bc. Vladimír Roček

 


 Minulý školní rok 2021/22

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Hana Lacmanová
Matematika Mgr. Hana Lacmanová
Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
Přírodověda Mgr. Stodola Jan
Vlastivěda Mgr. Hana Lacmanová
Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková
Pracovní činnosti Mgr. Petr Košňar
Výtvarná výchova Mgr. Hana Lacmanová
Tělesná výchova Mgr. Hana Lacmanová
Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá
Práce na počítači Samuel Mészáros