Školní rok 2023/2024

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 2. třídu. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Hana Lacmanová
Matematika Mgr. Hana Lacmanová
Anglický jazyk Martina Nováková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Nováková
Prvouka Mgr. Hana Lacmanová
Pracovní činnosti Mgr. Hana Lacmanová
Výtvarná výchova Mgr. Hana Lacmanová
Hudební výchova Mgr. Hana Lacmanová
Tělesná výchova Mgr. Hana Lacmanová
Přípravný pěvecký sbor Mgr. Lenka Tomášková