Předávání sborníku pohádek

V úterý 18.6.2024 žáci devátých ročníku předali sborník pohádek žákům 2. třídy. Tento sborník sepsali a ilustrovali v rámci projektu Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského. Na tomto projektu pracovali v rámci výuky českého jazyka. Při samotném předávání si deváťáci nejprve zjistili, zda děti z 2. třídy vědí, co je typické pro pohádky, a poté jim přečetly Popletenou pohádku. Na závěr si všichni ověřili, zda dobře poslouchali a vědí, v čem byla pohádka popletená.

FOTOGALERIE

DSC 0252zm