Naučné dopoledne pro žáky druhého stupně

 V pondělí 17.6.2024 se žáci druhého stupně zúčastnili programu Ochrana člověka za mimořádných událostí. 
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události a je třeba vědět, jak se v takových situacích chovat. Proto si žáci prošli několik stanovišť, kde si zopakovali například zásady poskytování první pomoci, práci s buzolou, mapou a jízdními řády, dopravní značení,  balení evakuačního zavazadla i střelbu na terč. Součástí programu byla i ukázka vybavení skupiny Airsoft MPS z Proseče a požární útok starších žáků prosečských hasičů.

FOTOGALERIE

DSC 0231zm

DSC 0955zm

DSC 0973zm