Informace k rotační výuce od 12. 4. 2021

ZVEŘEJNĚNO: 8. 4. 2021
AKTUALIZOVÁNO: 9. 4. 2021

ORGANIZACE

 • V týdnu od 12. do 16. 4. 2021 se bude prezenčně vzdělávat 1., 2. a 5. třída. Ostatní se vzdělávají distančně.
 • V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 se bude prezenčně vzdělávat 3. A, 3. B a 4. třída. Ostatní se vzdělávají distančně.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, musí zákonní zástupci neúčast omluvit. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. V takovém případě se postupuje stejně, jako by žák absentoval z důvodu nemoci.

TESTOVÁNÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY

 • Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky antigenními testy. Žáci si testy budou provádět sami. Měli by to zvládnout.
 • Testování bude probíhat přesně podle následujícího instruktážního videa: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20.
 • Testování nebudou muset absolvovat žáci, kteří prodělali nemoc covid-19 a měli v posledních 90 dnech pozitivní PCR test na covid-19 a tuto skutečnost doloží škole (lékařská zpráva, potvrzení z laboratoře s výsledkem pozitivního testu), dále žáci, kteří budou mít potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu ne starší než 48 hodin (z běžného odběrového místa) a nebudou mít žádné příznaky onemocnění covid-19; testovat se nebudou případně muset ani žáci, kteří budou mít certifikát Ministerstva zdravotnictví o absolvování kompletního očkování a od poslední dávky uplyne alespoň 14 dnů.
 • Postup při pozitivním testu žáka a návazných testování: diagram testování.
 • Informace o zpracování osobních údajů žáků v souvislosti s testováním na onemocnění covid-19: informace zde.
 • Žáci musí nosit ochranu dýchacích cest v podobě tzv. "chirurgické roušky". Na jeden den ve škole je potřeba mít 2-3 kusy. 

STRAVOVÁNÍ A DRUŽINA

 • Žáci, kteří se vzdělávají prezenčně mají automaticky přihlášené obědy.
 • Provoz školní družiny je pro účastníky ŠD zajištěn v plném rozsahu a bude probíhat v homogenních skupinách dle tříd.

Toto jsou zatím nejdůležitější informace. Budeme je průběžně doplňovat a upřesňovat.