Provoz školy:

Provoz školy bude v plném rozsahu, tj. řádná výuka bez omezení počtu žáků ve skupinách, řádný provoz školní družiny i školní jídelny. Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude postupně zahájena i činnost obvyklých kroužků a výuka náboženství. Žáci budou do oddělení družiny rozdělení podle ročníků.
Při vstupu do školy a během pohybu po škole bude dbáno na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. Ve škole bude také probíhat zvýšená frekvence úklidu a pravidelná dezinfekce povrchů a prostor. Ve školní jídelně nebude samoobslužný odběr příborů, nápojů, táců ani salátů.

Vstup do školy:

Žáci 1. stupně budou do školy vstupovat vchodem 1. stupně, žáci 2. stupně budou vstupovat do školy hlavním vchodem do budovy 2. stupně a všichni budou mít nasazenou ochranu dýchacích cest (rouška nebo respirátor).

1. září 2021:

  • Výuka bude zahájena v 8:00 a bude ukončena v 8:45.
  • Informace ke školní jídelně
  • Žáci si již první den přinesou přezůvky, prvňáčci a jejich doprovod mít přezůvky nemusí.

Cizí osoby ve škole:

Žádáme rodiče a další rodinné příslušníky žáků, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy nebo z družiny čekali před školou a vyzvednutí dětí řešili přes videotelefon u vchodu.

Pokud zákonní zástupci a další cizí osoby vstoupí do budovy školy, nasadí si ochranu úst a nosu a budou ji mít nasazenou po celou dobu pobytu po škole.

Vyzvedávání obědů a cizí strávníci:

Vyzvedávání obědů do jídlonosičů bude probíhat v čase od 11:00 do 11:30. Další podrobnosti sdělí obsluha kuchyně při vyzvedávání jídla.

 

Kmenové třídy a třídní učitelé:

1. třída – 1. západní, Mgr. Věra Stoklasová

2. třída – 1. východní, Mgr. Dagmar Smělá

3. třída – 3. východní, PeadDr. Hana Mrkosová

4. A – 4. západní, Mgr. Kateřina Jílková

4. B – 4. východní, Mgr. Zuzana Nováková

5. třída – 2. východní, Mgr. Hana Lacmanová

6. A – učebna VV, Mgr. Denisa Rychová

6. B – učebna Př, Mgr. Andrea Boháčová

7. A – malá sborovna 2. stupně, Mgr. Karla Nováková

7. B – učebna jazyků, Mgr. Milena Tobiášová

8. A – učebna HV, Mgr. Jana Pavlovičová

8. B – učebna Z, Mgr. Petr Košňar

9. třída – učebna ČJ, Mgr. Lenka Tomášková