Základní informace

 • Spolek je dobrovolnou organizací a je právnickou osobou.
 • Spolek je zapsaným spolkem, podřízeným úpravě spolků dle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
 • Fungování a činnost Spolku upravují STANOVY, jejichž poslední verze byla odsouhlasena na Členské schůzi 31. října 2018.
 • Spolek má vlastní bankovní účet a spravuje fond příspěvků.
 • Členství a činnost ve spolku je dobrovolná.
 • Otázky, informace nebo návrhy je možné posílat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Členská schůze 2018

 • Členská schůze pro školní rok 2018/2019 se uskutečnila 31. října 2018 v 15:30 hod.
 • Členská schůze schválila úpravy STANOV SPOLKU.
 • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Spolku.
 • Členská schůze zvolila Kontrolní komisi Spolku (viz kontakty).
 • Výbor zvolil vedení Spolku (předsedu, místopředsedu, pokladníka) viz kontakty.
 • Výbor rozhodl o výši a splatnosti členského příspěvku Spolku.
 • Předseda Spolku informoval o činnosti spolku v minulém školním roce.
 • Pokladník informoval o hospodaření spolku v minulém školním roce.
 • Plány Spolku na další školní rok.

Členské příspěvky 2018/2019:

 • Výše příspěvku byla odsouhlasena na Členské schůzi 31. října 2018 a činí 200,- Kč na rodinu.
 • Pokud do školy chodí více dětí z jedné rodiny, je možné zaplatit příspěvek i na další dítě v libovolné výši.
 • Příspěvek je splatný do 30. 11. 2018.
 • Zaplacením členského příspěvku se na školní rok 2018/2019 stáváte členy Spolku.
 • Vybrané peníze budou použity v souladu se Stanovami ve prospěch dětí členů Spolku - žáků ZŠ Proseč (např. kulturní a sportovní akce školy, doprava na akce, odměny žákům ad.).

Činnost spolku:

 • spolupráce při organizaci školních akcí, příp. při výuce,
 • organizační, příp. materiální podpora školních zájmových aktivit dětí,
 • přispívání škole dobrovolnou pomocí - materiální, finanční, věcnou,
 • pořádání menších akcí společenského, kulturního, sportovního nebo sociálního rázu,
 • informování vedení školy o rodičovských námětech a připomínkách,
 • příp. vlastní projekty.