Ve školním roce 2015/2016 si žáci 8. třídy v rámci volitelného předmětu informatika vytvářeli svoje webové stránky.